Seminář o energetické účinnosti a úsporách energií v průmyslu 28.3.2019

Vážení členové SVSE, AEM a účastníci energetického trhu.
Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) připravuje seminář na aktuální téma:
LZE SPLNIT CÍLE EU VE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ A UDRŽET KONKURENCESCHOPNOST PRŮMYSLU ČR?
Seminář se bude konat ve čtvrtek, 28. března 2019, Novotného Lávka 5, Praha 1
Hlavní témata jsou:
– Možné dopady evropského cíle ve snižování spotřeby energií na průmysl
– Rozdělení a využití tržeb z povolenek EU ETS a využití evropských dotací ze SFŽP
– Možnosti dotačních titulů z programů MPO

Program a přihlášku naleznete zde:

180328 Program semináře 180328 Přihláška

Upozornění pro členy SVSE:
Po skončení semináře tj od 13:30 se bude konat 20. Výroční členská schůze Sdružení.
Pozvánka na VČS bude rozesílána samostatně.