Seminář o energetické účinnosti a úsporách energií v průmyslu 25.3.2020

Vážení členové SVSE, AEM a účastníci energetického trhu.

Sdružení připravuje na čtvrtek 26.3. 2020 v Praze , Novotného lávka seminář SVSE na téma:

Cíl EU v úsporách energií v průmyslu
Povinnost nebo dobrovolný závazek?

Hlavní témata semináře jsou následující:                                                                                          – přístup MPO při plnění cíle ve snižování spotřeby energií
– Systém dobrovolných dohod mezi MPO a průmyslovými podniky
– Finanční a odborná podpora při přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů

Součástí semináře budou i praktické informace k vykazování úspor přímých nákladů a dále informace o způsobu využití Modernizačního a Inovačního fondu. Na semináři budou prezentovány i výsledky dotazníku SVSE k cenám elektřiny a k plánům podniků na investice do úspor energií a snižování CO2. Respondentům dotazníku bude poskytnuta sleva vložného.

Program a přihlášku naleznete zde:

200326 Program semináře 200326 Přihláška