Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE)

Kdo jsme

Od 1.1.2001 začal platit tzv. Energetický zákon č.458/2000. Sdružení vzniklo v roce 1999 jako reakce velkých odběratelů na tento, tehdy teprve připravovaný, zákon. Cílem vzniku Sdružení bylo ustanovení organizace, která by byla schopna hájit zájmy jinak neorganizovaných velkých zákazníků v oblasti energií. Sdružení je protiváhou dodavatelů, kteří měli do konce roku 2001 monopolní postavení.

Kdo jsou naši členové

V současné době je členy zhruba padesát velkých společností českého průmyslu (Auto Škoda Mladá Boleslav, Toyota Peugeot Citroen automobile Kolín, Unipetrol, SŽDC, OKD, Arcelor Mittal, Třinecké železárny, Biocel Paskov, Spolana Neratovice, Precheza Přerov, Deza Valašské Meziříčí, Českomoravský cement, Lassesberger  a další)

O co usilujeme

O spravedlivou legislativu a rozumné ceny energií.

Hlavním úkolem je trvalá obhajoba a prosazování zájmů spotřebitelské strany při nákupu energií, zejména elektřiny a plynu. Jedná se hlavně o aktivity v oblasti legislativní (jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Energetickým regulačním úřadem) a v oblasti tvorby cen.

Současně s tím Sdružení poskytuje svým členům širokou řadu dalších služeb a životně důležitých informací.

Od roku 2004 jsme členy evropského sdružení průmyslových spotřebitelů IFIEC EUROPE. Tím je pro členskou základnu zajištěn přístup k informacím přímo na úrovni EU a zároveň máme možnost ovlivnit práci komisí EU.

Činnost a dosažené výsledky podrobněji:

Úvodní informace o činnosti a výsledcích dosažených v letech 1999-2014

Zveme Vás mezi sebe

Pokud Vaše společnost splňuje podmínky uvedené ve Statutu, rádi Vás mezi sebou přivítáme. Od vstupu Vaší společnosti do Sdružení očekáváme posílení jeho vlivu a předání Vašich zkušeností z oblasti energetiky. Vaše firma může využívat veškerých výsledků činnosti Sdružení a jím poskytovaných služeb.

Přihláška ke stažení ve formátu MS Word (130 kB)