Seminář o energetické účinnosti a úsporách energií v průmyslu 7.10.2020

Vážení členové SVSE, AEM a účastníci energetického trhu.

Zrušený seminář SVSE dne  26.3. přesouvá Sdružení  na středu 7.10. 2020 v Praze , Novotného lávka s upraveným názvem a rozšířeným obsahem :

Role průmyslu v CO2 neutrální Evropě
Rizika a příležitosti

Hlavní témata semináře jsou následující:

– Vývoj energetické legislativy k plnění klimaticko-energetického plánu
– Systém dobrovolných dohod mezi MPO a průmyslovými podniky
– Finanční a odborná podpora při přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů a modernizačních opatření k snížení emisí CO2.

Součástí semináře budou i praktické informace k vykazování úspor přímých nákladů a dále informace o způsobu využití Modernizačního a Inovačního fondu. Na semináři budou prezentovány i výsledky dotazníku SVSE k cenám elektřiny a k plánům podniků na investice do úspor energií a snižování CO2. Respondentům dotazníku bude poskytnuta sleva vložného. Veškeré uhrazené účastnické poplatky na březnový seminář budou buďto vráceny na bankovní účet, ze kterého došly v plné výši pod stejným VS, nebo mohou být použity k uhrazení říjnového semináře.

Program a přihlášku naleznete zde:

201007 Program semináře 201007 Přihláška