Green Deal

V tomto příspěvku budeme publikovat prezentace, materiály a stanoviska k strategii EU k dosažení prvního CO2 neutrálního kontinentu do roku 2050.

V příloze jsou stanoviska IFIEC Europe k EEAG a EU Taxonomy

201215 IFIEC answer to EU Taxonomy Draft 201209 IFIEC response to EU Commission IIA on EEAG revision

Stanoviska IFIEC Europe k jednotlivým strategií cíle EU Green Deal jsou shrnuty v dokumentu pro schůzku s komisařem p. Timmermansem:

20201109 IFIEC Presentation Cabinet Timm (1)

Předali jsme prostřednictvím HK ČR připomínky IFIEC Europe k aktualizaci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a k dokumentu Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) – přezkum na základě plánu cílů v oblasti klimatu do roku 2030 (ESR)

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ESR

201117 IFIEC Answer to inception Impact assessment on ETS

V listopadu proběhlo vyhodnocení dotazníků k CBAM a organizace zasílaly stanoviska pro europoslance. V příloze je naše stanovisku v rámci IFIEC Europe a stanovisko Business Europe.

201028_CBA_BU 2020-10-27 IFIEC position paper on CBAM

V říjnu proběhly připomínky k Vodíkové strategii EU. V příloze je také stanovisko IFIEC Europe k této strategii.

2020 EU hydrogen_strategy , 20200909 IFIEC – response EC Hydrogen Strategy VEMW

V září  proběhlo dotazníkové řízení EK na téma Border Carbon Adjustments. Materiál na toto téma, tj. způsob přeshraničního obchodování s CO2 mezi EU a dalšími státy naleznete v příloze.

20200929-CBAM-Issues-and-Options-Paper-F-2

V příloze naleznete aktivity a stanoviska IFIEC Europe k dílčím politikám EU v rámci cíle dekarbonizace Evropy.

2020-09-10 AEII Letter to VP Timmermans Final EED needs to avoid capping energy 2020-09-RED needs to supply clean, affordable and secure renewable energy 2020-09-15 IFIEC Contribution to__ Roadmap Review of the Directive 201227EU on energy efficiency (6)IFIEC DGCOMP CEF 08-07-20 (5)

V červnu proběhlo dotazníkové řízení k stanovení klimatických cílů EK do roku 2030. SVSE se podílelo na stanovisku a odpovědi IFIEC Europe.

IFIEC_attachment_consultation2030target_clean

V květnu proběhlo připomínkování dotazníku EK k integraci energetických trhů v EU (Smart Sector Integration Strategy). V příloze najdete připomínky IFIEC Europe a připomínky Eurochambers (doplněné SVSE)

IFIEC Europe_Contribution EU strategy sector integration    200512_návrh EUROCHAMBRES_SVSE

V příloze je uvedena finální odpověď  IFIEC Europe na konzultaci  COM k navrhovanému klimatickému zákonu EU.

IFIEC_Consultation_Climate Law  IFIEC_PositionPaper_EUClimatLaw_final

Zajímavý článek Ing. Josefa Zbořila publikovaný 09. 03. 2020 v časopisu PRO-ENERGY

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

Připomínky SVSE, HK ČR a SP ČR IFIEC Europe k 2030 Climate Target Plan. Připomínky SVSE byly podány prostřednictvím HK, kde tvoří podstatnou část tohoto materiálu.

Připomínky SVSE a OU ke Climate Ambition Target 2030 Stanovisko HK k 2030 Climate Target Plan Stanovisko SP k Target Plan 2030 200410 IFIEC Answer Climate Target Pla2030 Climate Target Plan

Materiály a konzultace  k EU politice Green Deal:

200214 European Green Deal_Industry4Europe_Brussels

200109 Consultation 2050 climate neutrality PART-2020-7517V1     200204 IFIEC answer to Green Deal Consultation

200120 Decarbonisation and smart sector integration

190326 HK Energetika a doprava  200123 Role CO2 v klimatických změnách

181128 A Clean Planet for all 191129 Průmysl a klima_2050_

Prezentace ze seminářů k nastavení a fungování Inovačního fondu v rámci EU ETS

Níže naleznete prezentace k seminářů , který pořádalo MŽP 28.11.2019 a IFC 8. 6. 2020 a 15.10. 2020

200608 prezentace z webináře 201015 prezentace z webináře

190603 Innovation Fund workshop C-Energy_Power to gas_19-11_verze3 FINAL_Nizkouhlikove_aktivity_Unipetrolu_k_IF_EU_ETS_upr

Hrozby a příležitosti pro český a evropský průmysl. 20 let činnosti Sdružení Velkých Spotřebitelů Energie (SVSE)

V příloze naleznete článek Ing. Šimečka otištěný v říjnovém čísle časopisu Energetika. Jak název napovídá, článek se věnuje problematice dopadů energetické a klimatické strategie EU na český a evropský průmysl. Článek je doplněn grafy ilustrujícími podíl Evropy na spotřebě energie a emisích CO2 včetně očekávaného světového vývoje.

simecek_5_2019

A Clean Planet for all. A European strategic long term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

Prezentace dlouhodobé vize v oblasti ekologie pro pracovní skupinu pro životní prostředí EK,

wk08658.en19_prezentace EK

Studie k dosažení neutrálních emisí CO2 v EU do roku 2050

V příloze naleznete studie o vlivu  výše zmíněného tématu, na průmysl. Téma CO2 neutrality se pod tlakem aktivistů stává evropským mainstreamem.

20180425 Towards-an-Industrial-Strategy-FULL-REPORT

eesc-2019-00927-00-00-pa-tra-en

Industrial_Value_Chain_25sept_0

Přehledný diagram návazností “ The Clean Energy Package“

Clean Energy Package – graphic

Studie CEPS (Centre for European Policy Studies) k cenám v energeticky intenzivním průmyslu

Ve studii na zvané Composition and drivers of energy prices and costs in energy intensive industries ze 14 ledna 2019 najdete porovnání nákladové a zejména energetické náročnosti v EII průmyslu. Bohužel data z oblasti CEE často chybí.

https://www.ceps.eu/publications/composition-and-drivers-energy-prices-and-costs-energy-intensive-industries

Newsletters IFIEC od ledna 2019

V příloze najdete Newsletter o aktuálním dění v energetické oblasti EU a aktivitách IFIEC. Materiál obsahuje užitečné odkazy na statistiky a legislativu EK.

January 2019, February 2019

Newsletter IFIEC Europe, September 2018

V příloze naleznete souhrn událostí a aktivit IFIEC Europe (evropské federace průmyslových spotřebitelů energie).

201809 IFIEC Europe Newsletter September 2018

Dotazníkové šetření SVSE

SVSE organizuje každoročně dotazníkové šetření mezi svými členy a dalšími spolupracujícími podniky dotazníkové šetření k cenám elektrické energie a nákladům na POZE. Podrobnosti naleznete v příloze. Konečný termín zaslání vyplněného dotazníku byl posunut na 15,11.2018. Vyhodnocení bude prezentováno na cenovém semináři SVSE 5.12. – bližší informace na stránce Veřejné akce.

Dotazník SVSE 2018 XY