Green Deal

V tomto příspěvku budeme publikovat prezentace, materiály a stanoviska k strategii EU k dosažení prvního CO2 neutrálního kontinentu do roku 2050.

V červnu proběhlo dotazníkové řízení k stanovení klimatických cílů EK do roku 2030. SVSE se podílelo na stanovisku a odpovědi IFIEC Europe.

IFIEC_attachment_consultation2030target_clean

V květnu proběhlo připomínkování dotazníku EK k integraci energetických trhů v EU (Smart Sector Integration Strategy). V příloze najdete připomínky IFIEC Europe a připomínky Eurochambers (doplněné SVSE)

IFIEC Europe_Contribution EU strategy sector integration    200512_návrh EUROCHAMBRES_SVSE

V příloze je uvedena finální odpověď  IFIEC Europe na konzultaci  COM k navrhovanému klimatickému zákonu EU.

IFIEC_Consultation_Climate Law  IFIEC_PositionPaper_EUClimatLaw_final

Zajímavý článek Ing. Josefa Zbořila publikovaný 09. 03. 2020 v časopisu PRO-ENERGY

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

Připomínky SVSE, HK ČR a SP ČR IFIEC Europe k 2030 Climate Target Plan. Připomínky SVSE byly podány prostřednictvím HK, kde tvoří podstatnou část tohoto materiálu.

Připomínky SVSE a OU ke Climate Ambition Target 2030 Stanovisko HK k 2030 Climate Target Plan Stanovisko SP k Target Plan 2030 200410 IFIEC Answer Climate Target Pla2030 Climate Target Plan

Materiály a konzultace  k EU politice Green Deal:

200214 European Green Deal_Industry4Europe_Brussels

200109 Consultation 2050 climate neutrality PART-2020-7517V1     200204 IFIEC answer to Green Deal Consultation

200120 Decarbonisation and smart sector integration

190326 HK Energetika a doprava  200123 Role CO2 v klimatických změnách

181128 A Clean Planet for all 191129 Průmysl a klima_2050_

Prezentace ze semináře k nastavení a fungování Inovačního fondu v rámci EU ETS

Níže naleznete prezentace k semináři , který pořádalo MŽP 28.11.2019

190603 Innovation Fund workshop C-Energy_Power to gas_19-11_verze3 FINAL_Nizkouhlikove_aktivity_Unipetrolu_k_IF_EU_ETS_upr

Hrozby a příležitosti pro český a evropský průmysl. 20 let činnosti Sdružení Velkých Spotřebitelů Energie (SVSE)

V příloze naleznete článek Ing. Šimečka otištěný v říjnovém čísle časopisu Energetika. Jak název napovídá, článek se věnuje problematice dopadů energetické a klimatické strategie EU na český a evropský průmysl. Článek je doplněn grafy ilustrujícími podíl Evropy na spotřebě energie a emisích CO2 včetně očekávaného světového vývoje.

simecek_5_2019

A Clean Planet for all. A European strategic long term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy

Prezentace dlouhodobé vize v oblasti ekologie pro pracovní skupinu pro životní prostředí EK,

wk08658.en19_prezentace EK

Studie k dosažení neutrálních emisí CO2 v EU do roku 2050

V příloze naleznete studie o vlivu  výše zmíněného tématu, na průmysl. Téma CO2 neutrality se pod tlakem aktivistů stává evropským mainstreamem.

20180425 Towards-an-Industrial-Strategy-FULL-REPORT

eesc-2019-00927-00-00-pa-tra-en

Industrial_Value_Chain_25sept_0

Přehledný diagram návazností “ The Clean Energy Package“

Clean Energy Package – graphic

Studie CEPS (Centre for European Policy Studies) k cenám v energeticky intenzivním průmyslu

Ve studii na zvané Composition and drivers of energy prices and costs in energy intensive industries ze 14 ledna 2019 najdete porovnání nákladové a zejména energetické náročnosti v EII průmyslu. Bohužel data z oblasti CEE často chybí.

https://www.ceps.eu/publications/composition-and-drivers-energy-prices-and-costs-energy-intensive-industries

Newsletters IFIEC od ledna 2019

V příloze najdete Newsletter o aktuálním dění v energetické oblasti EU a aktivitách IFIEC. Materiál obsahuje užitečné odkazy na statistiky a legislativu EK.

January 2019, February 2019

Newsletter IFIEC Europe, September 2018

V příloze naleznete souhrn událostí a aktivit IFIEC Europe (evropské federace průmyslových spotřebitelů energie).

201809 IFIEC Europe Newsletter September 2018

Dotazníkové šetření SVSE

SVSE organizuje každoročně dotazníkové šetření mezi svými členy a dalšími spolupracujícími podniky dotazníkové šetření k cenám elektrické energie a nákladům na POZE. Podrobnosti naleznete v příloze. Konečný termín zaslání vyplněného dotazníku byl posunut na 15,11.2018. Vyhodnocení bude prezentováno na cenovém semináři SVSE 5.12. – bližší informace na stránce Veřejné akce.

Dotazník SVSE 2018 XY