Veřejné akce

Vážení návštěvníci těchto stránek,

na této stránce naleznete informace o akcích pořádaných Sdružením velkých spotřebitelů energie. Pro účastníky našich seminářů a konferencí jsou zde k dispozici přednášky z těchto akcí. Příslušný adresář je chráněn jménem a heslem. Tyto přístupové kódy jsou vždy účastníkům akce sdělovány.
Na všechny naše akce jste srdečně zváni

Obecná informace k umístění přednášek: Přednášky ze seminářů  jsou zveřejňovány  ve formátech pdf či doc na zvláštní podstránce dle názvu semináře umístěné pod stránkou Veřejné akce.  Podstránka je zamknuta heslem, známým jen účastníkům semináře.

Vybrané přednášky jsou umístěny bez hesla v členské sekci SVSE.

Historie do roku 2011 je přístupná na: http://svse-aem.cz

 

Rok 2018

Poznamenejte si prosím termín 23.5.2018, na který připravuje SVSE tradiční seminář Plynařská 35. Seminář je zaměřen na problematiku vývoje trhu s plynem a plynařské legislativy. předběžný program naleznete v příloze

180523 Program semináře_4  prihlaska_obchodnik  Přihláška

 22. 3. 2018 proběhl seminář  SVSE  pro průmyslové podniky na téma

VLIV REALIZACE CÍLE EU V OBLASTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE NA PRŮMYSL V ČR

Cílem semináře bylo seznámit zástupce průmyslových podniků s požadavky evropské direktivy EED, její implementaci v legislativě ČR a s programy podpory investic do snižování energetické náročnosti výroby a dalších úspor energie. Po prvním bloku, kde vystoupili kromě MPO zástupce SP ČR, SVSE a Enviros  následovaly prezentace poradenských firem v oblasti úspor.

Velmi kvalitní a inspirativní prezentace jsou k dispozici na zvláštní stránce, chráněné heslem (rozeslaného účastníkům), a dále mimořádně na členských stránkách Sdružení.

Ve dnech 22. – 23. 3. 2018 proběhla konference AEM 100 LET ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY. Prezentace z konference najdete zde:   http://www.aem.cz/prezentace

15.3. 2018 se konal v Praze  XIV. ročník Mezinárodního energetického fóra „Vývoj energetiky v kontextu měnící se regulace a technologií“. Prezentace k vystoupení ing. Šimečka na téma Budoucí role spotřebitelů energií je k dispozici na členských stránkách Sdružení. 

Ve dnech 24.1. – 25.1. 2018 proběhl XXVIII. seminář energetiků v Luhačovicích. Přednáška ing. Šimečka na Aktuální situace v energetice z pohledu velkých spotřebitelů je k dispozici na členských stránkách SVSE.

Rok 2017

V pondělí 11.12. 2017 proběhl tradiční Cenový seminář. Program byl připravován ve spolupráci s ERÚ a MPO, jehož vedoucí představitelé a odborníci  na semináři přednášeli. Součástí semináře byly informace o  regulovaných složkách cen elektřiny, plynu, tepla a systému POZE na rok 2018. Přednášky ze semináře jsou umístěny na stránkách SVSE – viz výše.

1. 11. 2017 v Brně v reprezentativních prostorách Rytířského sálu proběhl  seminář Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odběrných místech, který pořádala  společnost EGÚ Brno. Účast na semináři byla  bezplatná. Více na https://www.egubrno.cz/seminar-efekt.

Bohužel pozvánky a popis akcí za období 3-10/2017 vypadly při rekonstrukci webových stránek. Prezentace z té doby jsou pro účastníky na sekretariátu AEM, pro ostatní u tajemníka SVSE

20. – 21.10. 2017 proběhla konference EGÚ Brno Energetika 2017. SVSE bylo zastoupeno v diskuzi 2.bloku na téma „Jaké vnější vlivy budou formovat energetiku?“  Prezentace jsou ke stažení na  https://www.egubrno.cz/konference

13. a 14.9. 2017 se konalo  VIII. výročním zasedání International Energy Clubu v Ostravě. Prezentace najdete na webu www.ieclub.cz

3.8.2017 zorganizovalo SVSE diskuzní odpoledne v Zaječí, kterého se kromě předsednictva Sdružení zúčastnili představitelé státní zprávy a energetických firem. Záznam a závěry diskuze o vývoji energetické legislativy najdete v členské sekci SVSE

31.5. 2017 proběhla v Bruselu u příležitosti valné hromady IFIEC Europe konference Energy Forum 2017  „Clean Energy Package – Challenges and Chances for Industrial Consumers.“ Prezentace naleznete na stránkách IFIEC: www.ifieceurope.org

17.5. 2017 proběhl seminář SVSE “ Plynařská 35″ za účasti významných dodavatelů plynu. Součástí semináře byla uzavřená část k výměně zkušeností mezi členy SVSE.

29.3. 2017 byl u příležitosti výroční členské schůze uspořádán seminář SVSE  „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2016, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY

25.1. 2017 proběhl XXVII. seminář energetiků v Luhačovicích. Přednáška ing. Šimečka na Energetika očima velkých průmyslových spotřebitelů je k dispozici na členských stránkách SVSE.

Rok 2016

7.12. 2016 proběhl Cenový ceminář SVSE Seminář byl připravován ve spolupráci s ERÚ, jehož vedoucí představitelé a odborníci  na semináři přednášeli.součástí semináře byly s informace o  regulovaných složkách cen elektřiny, plynu, tepla a systémem POZE.

Prezentace  jsou umístěny v adresáři AEM, přístupová hesla byly rozeslány účastníkům:

http://aem.cz/Account/Login?ReturnUrl=%2fPortal%2fAkce_SouboryUzamcene%2f8c6289e6-373a-48d3-a623-a59a4d6347f1

25.5.2016 proběhlo Setkání skupiny největších odběratelů plynu „plynařská 35“ doprovázená tradiční výměnou zkušeností velkých odběratelů a prezentacemi klíčových obchodníků s plynem

Věříme, že prezentace byly pro Vás byla zajímavé. Děkujeme za účast!

Prezentace  jsou umístěny v adresáři AEM:

5.3.2016 proběhl doprovodný seminář k 17. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2015, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY“

Materiály z výroční schůze jsou umístěny v členské sekci.

Prezentace  jsou umístěny v adresáři AEM:

Rok 2015

26.10.2015 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE,dovoluji si Vás  pozvat na tradiční seminář SVSE:  „Ceny regulovaných služeb v r. 2016, výsledky dotazníku k cenám elektřiny na roky 2015 a 2016, velcí spotřebitelé energie v letech 2015 a 2016“.

Místo a termín: Novotného lávka č.5, Praha 1, úterý 8. prosince 2015.

Program a pozvánka:

151208-program-04(1)

prihlaska_2511.doc

Přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky na email aem@aem.cz , faxem na tel 266 311 880 nebo přes odkaz: http://aem.cz/Portal/Akce_Prihlaska/07110416-8983-4662-87fa-07dfb58e4171

Věříme, že svojí účastí podpoříte činnost AEM-SVSE a těším se na další spolupráci!

18.3.2015 Prezentace ze semináře SVSE k 16-té Výroční členské schůzi

Seminář se konal ve středu 18.3.2015, na Novotného lávce.

Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!

Prezentace a další dokumenty jsou umístěny v adresáři:

http://www.aem.cz/Account/Login?ReturnUrl=%2fPortal%2fAkce_SouboryUzamcene%2f64e38206-7190-4a40-8b4d-2cd62eaa428b

1.3.2015 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE,dovoluji si Vás  pozvat na doprovodný seminář k 16. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2014, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY“

Místo a termín: Novotného lávka č.5, Praha 1, středa 18. března 2015.

Program a pozvánka:

150318_program_03.doc

prihlaska_2503.doc

Přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky na email aem@aem.cz , faxem na tel 266 311 880 nebo přes odkaz http://aem.cz/Portal/Akce_Prihlaska/64e38206-7190-4a40-8b4d-2cd62eaa428b

Věříme, že svojí účastí podpoříte činnost AEM-SVSE a těším se na další spolupráci!

Rok 2014

23.10.2014 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE,dovoluji si Vás  pozvat na tradiční seminář SVSE:  „Ceny regulovaných služeb v r. 2015, výsledky dotazníku k cenám elektřiny na roky 2014 a 2015, velcí spotřebitelé energie v letech 2014 a 2015“.

Místo a termín: Novotného lávka č.1, Praha 1, úterý 9.prosince 2014.

Program a pozvánka:

141209_program_02.doc

Přihláška

Přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky na email aem@aem.cz, faxem na tel 266 311 880 nebo přímo na odkazu http://aem.cz/prihlaska/64

Věříme, že svojí účastí podpoříte činnost AEM-SVSE a těším se na další spolupráci!

18.3.2014 Prezentace ze semináře SVSE k 15-té Výroční členské schůzi

Seminář se konal v úterý 18.3.2014, na Novotného lávce.

Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!

Prezentace a další dokumenty jsou umístěny v adresáři:

http://aem.cz/send-file/3b8c27e24a9dc4a2d20733523988ae8aedfdd181/

11.2.2014 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE,dovoluji si Vás  pozvat na doprovodný seminář k 15. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2013, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY“

Místo a termín: Novotného lávka č.1, Praha 1, úterý 18. března 2014.

Program a pozvánka:

140318_program_03.doc

Přihláška

Přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky na email aem@aem.cz , faxem na tel 266 311 880 nebo přes odkaz http://aem.cz/prihlaska/57

Věříme, že svojí účastí podpoříte činnost AEM-SVSE a těším se na další spolupráci!

Rok 2013

04.12.2013 Prezentace z cenového semináře SVSE.

Seminář se konal ve středu 4.12.2013, na Novotného lávce.

Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!

Prezentace a další dokumenty jsou umístěny v adresáři:

http://aem.cz/send-file/f09faf5bf2a24d3abe98538b59334b9b34d2a653/

18.11.2013 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE,dovoluji si Vás  pozvat na tradiční seminář SVSE:  „Ceny regulovaných služeb v r. 2014, výsledky dotazníku k cenám elektřiny na roky 2013 a 2014, velcí spotřebitelé energie v letech 2013 a 2014“.

Místo a termín: Novotného lávka č.5, Praha 1, středa 4.prosince 2013.

Program byl na základě přání některých členských společností doplněn ještě o prezentaci ERÚ z oblasti teplárenství.

Program a pozvánka:

121204_program_05.doc

Přihláška

Přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky na email aem@aem.cz , faxem na tel 266 311 880 nebo přes odkaz http://aem.cz/prihlaska/55

Věříme, že svojí účastí podpoříte činnost AEM-SVSE a těším se na další spolupráci!

23.10.2013 Prezentace ze semináře k průběžným výsledkům účasti SVSE v pracovní skupině cenotvorby elektro při EGÚ Brno

Seminář se konal ve středu 23.10.2013, v budově EGÚ Brno.

Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!

Prezentace a další dokumenty jsou umístěny v adresáři, který bude až do konce roku průběžně doplňován:

http://aem.cz/send-file/70427fa4f3279a5e2a07995f2cabacab477fe5d5/

27.09.2013

Vážení členové a ostatní příznivci SVSE, dovoluji si Vás pozvat na Seminář k průběžným výsledkům účasti SVSE v pracovní skupině cenotvorby elektro při EGÚ Brno.

Dalším tématem bude aktuální situace kolem plateb na OZE v roce 2014.

Termín a místo: středa 23.10.2013, Brno, budova EGÚ.

První část semináře je veřejná, odpolední část je uzavřená a je přístupna pouze odběratelům a provozovatelům LDS. Součástí uzavřené části je rovněž jednání předsednictva SVSE.

Část semináře bude věnována aktualitě z plynárenství: Bezpečnostní standard dodávky plynu z pohledu provozovatele LDS s licencí na obchod – výměna zkušeností provozovatelů LDS.

Program a pozvánka:

121023_egu_program_01.doc

Přihláška – člen SVSE

Přihláška – nečlen SVSE

Přihlásit se lze rovněž pomocí on-line formuláře na http://aem.cz/prihlaska/53

K bezpečnostním standardům dodávky:

SVSE zřídilo dokument, do kterého jednotliví PP LDS doplňují svoje zkušenosti a podniknuté kroky; zejména korespondenci a vyjádření státních orgánů. Dokument je otevřený – každá z dotčených firem jej může přečíst a doplnit.

Pokud se Vás problematika dotýká, aktuální verzi si můžete stáhnout z adresáře semináře. Po doplnění ji prosím vraťte na svse@aem.cz, abych ji mohl umístit zpět do adresáře.

8.10.213 – doplněna aktuální verze

Přístupové kódy Vám zašleme na základě obdržené přihlášky.

Poznámka: Výtěžek semináře je určen na zaplacení účasti v pracovní skupině.

21.02.2013 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE, dovoluji si Vás pozvat na doprovodný seminář ke 14. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2012, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY“

Seminář se bude konat  ve čtvrtek 28.03.20 13 od 9:30 v přednáškovém sálu budovy Katastrálního a Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.

Program a přihláška:

130328_program_03.doc

Přihláška – 2302

Rok 2012

Vážení členové a ostatní příznivci SVSE a AEM, dovoluji si Vás pozvat na seminář na téma: Velcí spotřebitelé energie v roce 2012, výsledky dotazníku k cenám elektřiny na roky 2012 a 2013. Diferenciace plateb na OZE – pracovní skupina při MPO. Aktuální problémy odběratelů a jak je řešit.

Tento seminář proběhne 27. listopadu na Novotného lávce č. 5 na Praze 1 od 9hodin.

Součástí vložného je publikace ekonomů Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory „Nahá pravda, aneb co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti“. V knize je velice zajímavým způsobem zpracován ekonomický pohled na podporu OZE.

Přihlášku naleznete zde

Program zde

Přihlásit se můžete i přes stránky www.aem.cz v sekci plánované akce nebo pod odkazem http://aem.cz/prihlaska/46

Děkuji

Sekretariát

20.09.2012

Vážení členové a ostatní příznivci SVSE, dovoluji si Vás pozvat na Seminář k průběžným výsledkům účasti SVSE v pracovní skupině cenotvorby elektro při EGÚ Brno.

Dalším tématem bude aktuální situace kolem plateb na OZE v roce 2013.

Termín a místo: úterý 30.10.2012, Brno, budova EGÚ.

První část semináře je veřejná, odpolední část je uzavřená a je přístupna pouze odběratelům a provozovatelům LDS. Součástí uzavřené části je rovněž jednání předsednictva SVSE.

Program a pozvánka:

121030_egu_program_01.doc

Přihláška – člen SVSE

Přihláška – nečlen SVSE

Přihlásit se lze rovněž pomocí on-line formuláře na http://aem.cz/prihlaska/44

Pro účely komunikace je k tomuto semináři zřízen adresář, v němž jsou umístěny související dokumenty a který bude až do konce roku průběžně doplňován:

http://aem.cz/send-file/226532a90932672774c9377276a670fd971137d0/

Přístupové kódy Vám zašleme na základě obdržené přihlášky.

Poznámka: Výtěžek semináře je určen na zaplacení účasti v pracovní skupině.

31.05.2012 Doplnění adresáře ze setkání „plynařské 35“. Nové dokumenty: Zápis + připomínky odeslané na ERÚ.

23.05.2012 Prezentace ze setkání „plynařské 35“ jsou k dispozici na:
http://aem.cz/send-file/281224ea53c949b45982c10b28c59d334959bd39/

Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!

03.05.2012 Připravujeme setkání „plynařské 35“. Termín středa 23. května 2011, Praha.
Na setkání bychom se měli zabývat plánovanými změnami v legislativě. Součástí setkání bude rovněž představení novinek ze strany dodavatelů.
Program s přihláškou byl členům skupiny 24.4.2012 rozeslán.
Pokud patříte mezi odběratele plynu a pozvánku jste neobdrželi, vyžádejte si ji na svse@aem.cz – obratem Vám ji zašlu.

03.05.2012 Prezentace ze Semináře SVSE za účasti Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu: „KONTROLNÍ ČINNOST V ENERGETICE – ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ MEZI SEI A ERÚ; VÝSLEDKY KONTROL, ČASTO NALÉZANÉ ZÁVADY, JAK SE VYHNOUT POSTIHU“
Seminář se konal ve čtvrtek 03.05.2012 od 9:30 v přednáškovém sálu budovy Katastrálního a Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.

Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!
Prezentace a další dokumenty ke stažení:
http://aem.cz/send-file/70cc17f9bfdbfde5f04210091c987c9eab09999a/

29.03.2012 Prezentace z doprovodného semináře k 13. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2011, STRATEGIE A ÚKOLY PRO ROK 2012“
Seminář se konal ve čtvrtek 29.03.2012 od 9:30 v přednáškovém sálu budovy Katastrálního a Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.
Věříme, že náplň proVás byla zajímavá. Děkujeme za účast!
Prezentace a další dokumenty ke stažení:
http://svse.aem.cz/120329svse/

17.02.2012 Vážení členové a ostatní příznivci SVSE, dovoluji si Vás pozvat na doprovodný seminář k 13. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2011, STRATEGIE A ÚKOLY PRO ROK 2012“

Seminář se bude konat ve čtvrtek 29.03.2012 od 9:30 v přednáškovém sálu budovy Katastrálního a Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.

Program a přihláška ke stažení:
Předběžný program
prihlaska_2203.doc