Veřejné akce

 

Vážení návštěvníci těchto stránek,

na této stránce naleznete informace o akcích pořádaných Sdružením velkých spotřebitelů energie. Pro účastníky našich seminářů a konferencí jsou zde k dispozici přednášky z těchto akcí. Příslušný adresář je chráněn jménem a heslem. Tyto přístupové kódy jsou vždy účastníkům akce sdělovány.
Na všechny naše akce jste srdečně zváni

Obecná informace k umístění přednášek: Přednášky ze seminářů  jsou zveřejňovány  ve formátech pdf či doc na zvláštní podstránce dle názvu semináře umístěné pod stránkou Veřejné akce.  Podstránka je zamknuta heslem, známým jen účastníkům semináře.

Vybrané přednášky jsou umístěny bez hesla v členské sekci SVSE.

Historie do roku 2011 je přístupná na: http://svse-aem.cz

Rok 2019

22.5. 2019 proběhl tradiční seminář SVSE o plynu s názvem    PLYNAŘSKÁ 35 – viz program.
Prezentace ze semináře najdete na podstránce Veřejných akcí. Heslo bylo účastníkům rozesláno e-mailem. Členové SVSE najdou vybrané přednášky v členské sekci.

190522 Program semináře

Ve čtvrtek, 28. března 2019 proběhl  seminář SVSE na aktuální téma:
LZE SPLNIT CÍLE EU VE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ A UDRŽET KONKURENCESCHOPNOST PRŮMYSLU ČR?

 Přednášky naleznete na stránce s názvem semináře, obsah je chráněný heslem, které bylo rozesláno všem účastníkům semináře..

180328 Program semináře

Rok 2018

5.12.2018 od 9:00 do 15:00 na Novotného lávce v Praze pořádá SVSE tradiční 

„Cenový“ seminář

V programu (viz příloha) budete seznámeni s

VÝSLEDKY CENOVÉHO DOTAZNÍKU SVSE
PROGRAMEM ZMĚN ENERGETICKÉ LEGISLATIVY,
CENAMI REGULOVANÝCH SLUŽEB V R. 2019

Informujte prosím i své kolegy a partnery z nečlenských podniků a oborových sdružení. V příloze naleznete kromě programu i přihlášku.
Připomínám slevu 500 Kč pro respondenty dotazníkového průzkumu, konečný termín zaslání vyplněného dotazníku posunujeme na 15.11.
Děkuji zároveň všem, kteří již dotazník vyplnili a odeslali, pořadové číslo máte stejné jako loni, pro připomenutí vám a pro nové respondenty je budu ještě rozesílat koncem listopadu.

181205_Program semináře Přihláška SVSE 2808


1.11.2018 pořádala v Brně společnost EGÚ Brno ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor a Sdružením velkých spotřebitelů energie Seminář EFEKT: Úspory – strategie – inovace, Účast byla díky podpoře z programu EFEKT 2018 bezplatná po registraci na www.egubrno.cz. Součástí semináře byl i networking s pohoštěním. Seminář byl zaměřen na úspory, inovace a vzhledem k místu konání i na klíčové strategické dokumenty, které budou v následujících letech ovlivňovat rozvoj energetiky na Moravě. Program semináře a přednášky naleznete na www.egubrno.cz.

Vybrané přednášky: 01_Sochor_seminar_Efekt_EGU_MPO_Sochor_181101 02_Solcany_Prezentace SFŽP seminář Efekt Brno 2018


Dne 24. září 2018 pořádala Evropská komise  workshop zainteresovaných stran (stakeholderů) na téma: Modernizace energetických systémů prostřednictvím nástrojů ETS – Modernizační fond a bezplatná alokace pro odvětví energetiky.  Workshop pořádala společnosti ICF a eclareon jménem Komise a hostitelem této události bylo zastoupení EK v České republice. Workshop byl organizován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR v sídle zastoupení EK v Praze.

Prezentace naleznete na: https://eu.eventscloud.com/ehome/200181221/200437307/


13.9. 2018 proběhl v Ostravě další ročník konference International Energy Club (IEC). Prezentace 1. bloku naleznete v členské sekci.


7.6.2018 pořádá Úřad vlády  od 9:30 do 15:30 ve Strakově akademii seminář „Energetická efektivita malých a středních podniků, za využití obnovitelných zdrojů energie“  . Účast na semináři je bezplatná, seminář bude v anglickém jazyce.
Registraci na seminář je možné učinit nejpozději do 5. června 2018 prostřednictvím formuláře na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejmJz_VLPOBPjS3nF9ZSlvyRtD6g7yfHGtV0kvx5iva3zpYQ/viewform?c=0&w=1
V případě dotazů nebo komplikací se prosím obraťte na adresu sin.filip@vlada.cz.


7.6.2018 pořádá B.I.D.  konferenci Obchodování s energií v ČR,  členové SVSE obdrží slevu 20 % z registračního poplatku. Odkaz na konferenci je zde :

Obchodování s energií v ČR www.bids.cz/obchodovani


11. června 2018 od 10 hodin pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu další ze série workshopů k NAP SG, tentokrát na téma Dispečerské řízení.

Informace k workshopu včetně pozvánky najdete na webu MPO

https://www.mpo.cz/cz/energetika/konference-seminare/workshop-mpo—dispecerske-rizeni–237027/


23.5. 2018  proběhl  tradiční seminář SVSE o plynu s názvem Plynařská 35. Zástupci 21 velkých podniků byli informováni o situaci a výhledech trhu s plynem a připravovaných změnách legislativy v oboru plynárenství. Součástí semináře byla i výměna zkušeností s nákupem plynu mezi jednotlivými podniky a dále prezentace nabídky některých obchodníků s plynem.

Prezentace  ze semináře naleznete v záložce této stránky, heslo k jejímu otevření bylo rozesláno účastníkům e-mailem.

V členské sekci naleznete úvodní prezentaci Ing. L. Prášila, předsedy pracovní skupiny SVSE pro plyn.


Dne 16.5. 2018 uspořádal IFIEC Europe v Bruselu konferenci Energyforum 2018 pod názvem:

“On the Road to the Energy Union with a New Industrial Policy”

Program je uveden zde:  IFIEC Europe_Energy Forum 2018_program and invitation

Prezentace jsou umístěny na https://www.ifieceurope.org/downloads/ a na členských stránkách (Prezentace a materiály)


22. 3. 2018 proběhl seminář  SVSE  pro průmyslové podniky na téma

VLIV REALIZACE CÍLE EU V OBLASTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE NA PRŮMYSL V ČR

Cílem semináře bylo seznámit zástupce průmyslových podniků s požadavky evropské direktivy EED, její implementaci v legislativě ČR a s programy podpory investic do snižování energetické náročnosti výroby a dalších úspor energie. Po prvním bloku, kde vystoupili kromě MPO zástupce SP ČR, SVSE a Enviros  následovaly prezentace poradenských firem v oblasti úspor.

Velmi kvalitní a inspirativní prezentace jsou k dispozici na zvláštní stránce, chráněné heslem (rozeslaného účastníkům), a dále mimořádně na členských stránkách Sdružení.

Ve dnech 22. – 23. 3. 2018 proběhla konference AEM 100 LET ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY. Prezentace z konference najdete zde:   http://www.aem.cz/prezentace


15.3. 2018 se konal v Praze  XIV. ročník Mezinárodního energetického fóra „Vývoj energetiky v kontextu měnící se regulace a technologií“. Prezentace k vystoupení ing. Šimečka na téma Budoucí role spotřebitelů energií je k dispozici na členských stránkách Sdružení. 


Ve dnech 24.1. – 25.1. 2018 proběhl XXVIII. seminář energetiků v Luhačovicích. Přednáška ing. Šimečka na Aktuální situace v energetice z pohledu velkých spotřebitelů je k dispozici na členských stránkách SVSE.

Rok 2017

V pondělí 11.12. 2017 proběhl tradiční Cenový seminář. Program byl připravován ve spolupráci s ERÚ a MPO, jehož vedoucí představitelé a odborníci  na semináři přednášeli. Součástí semináře byly informace o  regulovaných složkách cen elektřiny, plynu, tepla a systému POZE na rok 2018. Přednášky ze semináře jsou umístěny na stránkách SVSE – viz výše.


1. 11. 2017 v Brně v reprezentativních prostorách Rytířského sálu proběhl  seminář Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odběrných místech, který pořádala  společnost EGÚ Brno. Účast na semináři byla  bezplatná. Více na https://www.egubrno.cz/seminar-efekt.

Bohužel pozvánky a popis akcí za období 3-10/2017 vypadly při rekonstrukci webových stránek. Prezentace z té doby jsou pro účastníky na sekretariátu AEM, pro ostatní u tajemníka SVSE


20. – 21.10. 2017 proběhla konference EGÚ Brno Energetika 2017. SVSE bylo zastoupeno v diskuzi 2.bloku na téma „Jaké vnější vlivy budou formovat energetiku?“  Prezentace jsou ke stažení na  https://www.egubrno.cz/konference


13. a 14.9. 2017 se konalo  VIII. výročním zasedání International Energy Clubu v Ostravě. Prezentace najdete na webu www.ieclub.cz


3.8.2017 zorganizovalo SVSE diskuzní odpoledne v Zaječí, kterého se kromě předsednictva Sdružení zúčastnili představitelé státní zprávy a energetických firem. Záznam a závěry diskuze o vývoji energetické legislativy najdete v členské sekci SVSE


31.5. 2017 proběhla v Bruselu u příležitosti valné hromady IFIEC Europe konference Energy Forum 2017  „Clean Energy Package – Challenges and Chances for Industrial Consumers.“ Prezentace naleznete na stránkách IFIEC: www.ifieceurope.org


17.5. 2017 proběhl seminář SVSE “ Plynařská 35″ za účasti významných dodavatelů plynu. Součástí semináře byla uzavřená část k výměně zkušeností mezi členy SVSE.


29.3. 2017 byl u příležitosti výroční členské schůze uspořádán seminář SVSE  „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2016, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY


25.1. 2017 proběhl XXVII. seminář energetiků v Luhačovicích. Přednáška ing. Šimečka na Energetika očima velkých průmyslových spotřebitelů je k dispozici na členských stránkách SVSE.

Rok 2016

7.12. 2016 proběhl Cenový ceminář SVSE Seminář byl připravován ve spolupráci s ERÚ, jehož vedoucí představitelé a odborníci  na semináři přednášeli.součástí semináře byly s informace o  regulovaných složkách cen elektřiny, plynu, tepla a systémem POZE.

Prezentace  jsou umístěny v adresáři AEM, přístupová hesla byly rozeslány účastníkům:

http://aem.cz/Account/Login?ReturnUrl=%2fPortal%2fAkce_SouboryUzamcene%2f8c6289e6-373a-48d3-a623-a59a4d6347f1


25.5.2016 proběhlo Setkání skupiny největších odběratelů plynu „plynařská 35“ doprovázená tradiční výměnou zkušeností velkých odběratelů a prezentacemi klíčových obchodníků s plynem

Věříme, že prezentace byly pro Vás byla zajímavé. Děkujeme za účast!


5.3.2016 proběhl doprovodný seminář k 17. výroční schůzi SVSE: „ZKUŠENOSTI ODBĚRATELŮ Z ROKU 2015, JAK DÁL – STRATEGIE A ÚKOLY“

Materiály z výroční schůze jsou umístěny v členské sekci.