Program činnosti

 Program práce Sdružení na rok 2017
(období březen 2017 až únor 2018)

SVSE zajišťuje prezentaci názorů členů a hájí jejich zájmy vůči státním i nezávislým orgánům a obchodním partnerům. Program práce je z tohoto důvodu pojat jako rámcový, přičemž lze předpokládat, že hlavní náplní práce bude reakce na okamžitou situaci v energetice.

1. Hlavní aktivity SVSE pro rok 2017

1.1. Organizační a vztahové
– Udržet spolupráci s ERÚ i po jmenování Rady, zachovat Oponentní radu a mít možnost připomínkovat prováděcí legislativu
– Zlepšit spolupráci s MPO, usilovat o možnost spolupráce na změnách legislativy, zejména EZ a Zák. o POZE.
– Pokračovat v činnosti energetických komisí a týmů při Svazu průmyslu ČR, zvýšit spolupráci s HK ČR o účast v jejich energetickém týmu. S oběma organizace nadále koordinovat připomínky ke změnám legislativy.
– Zvýšit aktivitu v rámci členství v IFIEC Europe, zúčastnit se alespoň 50% zasedání předsednictva a alespoň 1 schůzky pracovních skupin
– Navázat spolupráci s dalšími oborovými svazy jak při připomínkování legislativy, tak při účasti jejich členů na seminářích SVSE
– Zvyšovat počet členů SVSE i spolupracujících podniků.
– Zorganizovat benchmarkingové cenové šetření a prezentovat výsledky
– Zorganizovat minimálně 3 odborné semináře.

1.2. Konkrétní cíle v oblasti legislativy:
– Dořešit problematiku výpočtové hodnoty RP pro stanovení poplatků na POZE,
– Odstranit diskriminaci v placení SyS mezi samovýrobci elektřiny
– Prosazovat objektivní alokaci nákladů VTS a urychlit jeho realizaci
– Poskytnout odbornou podporu v případě soudních sporů podniků
– Zúčastnit se procesu tvorby 5. regulačního období