Program činnosti

Program práce Sdružení na rok 2019
(období duben 2019 až březen 2020)

SVSE zajišťuje prezentaci názorů členů a hájí jejich zájmy vůči státním i nezávislým orgánům a obchodním partnerům. Program práce je z tohoto důvodu pojat jako rámcový, přičemž lze předpokládat, že hlavní náplní práce bude reakce na okamžitou situaci v energetice.

Hlavní aktivity pro rok 2019

– Malá novela EZ a ZPOZE – dopracování změn do prováděcí legislativy (Vyhláška o PRTE, Vyhláška o připojení, CR 2019), řešení definice sjednaného RP PM a placení SyS
– Příprava velké novely EZ+ ZPOZE, prosazení požadavků SVSE
– Dopracování prováděcí legislativy pro Kompenzaci nepřímých nákladů , využití Modernizačního fondu i derogací pro investice v průmyslu.
– Dopracování národní strategie v oblasti snižování spotřeby energií – podpora zvyšování energetické efektivity průmyslu.
– Účast v pracovních skupinách při ERÚ a MPO pro:
novelizaci Energetického zákona
tvorbu a nájezd nového tarifního systému
přípravu 5. regulačního období
– Účast v pracovních skupinách pro energetiku a ŽP při SP a HK. S oběma organizace nadále koordinovat připomínky ke změnám legislativy.
– V rámci členství v IFIEC Europe, zúčastnit se zasedání předsednictva, VH a Energyfóra a telefonicky schůzek pracovních skupin
– Zvyšovat počet členů SVSE i spolupracujících podniků.
– Zorganizovat benchmarkingové cenové šetření a prezentovat výsledky
– Zorganizovat minimálně 3 odborné semináře.

Zpráva byla projednána a schválena na výroční členské schůzi SVSE 28. 3.2019 v Praze.

Ing. Jaromír Vorel, předseda předsednictva SVSE
Ing. Karel Šimeček, výkonný tajemník SVSE