Program činnosti

Program práce Sdružení na rok 2018
(období duben 2018 až březen 2019)

SVSE zajišťuje prezentaci názorů členů a hájí jejich zájmy vůči státním i nezávislým orgánům a obchodním partnerům. Program práce je z tohoto důvodu pojat jako rámcový, přičemž lze předpokládat, že hlavní náplní práce bude reakce na okamžitou situaci v energetice.
Hlavní aktivity pro rok 2018

– Ve spolupráci s ERÚ a MPO dořešit problematiku stanovení RK OPM
– Zlepšit postavení provozovatelů LDS
– Účast v pracovních skupinách při ERÚ a MPO pro:
novelizaci Energetického zákona
tvorbu a nájezd nového tarifního systému
přípravu 5. regulačního období
– Účast v pracovních skupinách pro energetiku a ŽP při SP a HK. S oběma organizace nadále koordinovat připomínky ke změnám legislativy.
– Zvýšit aktivitu v rámci členství v IFIEC Europe, zúčastnit se alespoň 50% zasedání předsednictva a alespoň 1 schůzky pracovních skupin
– Navázat spolupráci s dalšími oborovými svazy jak při připomínkování legislativy, tak při účasti jejich členů na seminářích SVSE
– Zvyšovat počet členů SVSE i spolupracujících podniků.
– Zorganizovat benchmarkingové cenové šetření a prezentovat výsledky
– Zorganizovat minimálně 3 odborné semináře.

Program byl projednán a schválen na Výroční členské schůzi  22.3.2018