Dotazníkové šetření SVSE

SVSE organizuje každoročně dotazníkové šetření mezi svými členy a dalšími spolupracujícími podniky dotazníkové šetření k cenám elektrické energie a nákladům na POZE. Podrobnosti naleznete v příloze. Konečný termín zaslání vyplněného dotazníku byl posunut na 15,11.2018. Vyhodnocení bude prezentováno na cenovém semináři SVSE 5.12. – bližší informace na stránce Veřejné akce.

Dotazník SVSE 2018 XY

AEM vydává knihu „Osobnosti energetiky“,

Asociace energetických manažerů připravuje vydání knihy „Osobnosti energetiky“, která by měla být jedinou a zcela unikátní publikací podobného zaměření.

Cílem knihy je ukázat, že hybnou silou světových dějin nebyly války ani náboženská, národnostní nebo třídní nenávist, ale ušlechtilá snaha intelektuální elity poznat zákony přírody a využívat je ve prospěch lidstva. S údivem mnohdy shledáváme, že pod vnější slupkou dobové terminologie a jazykových zvláštností se nacházejí názory a tvrzení předcházejících generací badatelů velmi blízké poznatkům současné vědy. Vedle prohloubení znalostí čtenářů o některá zajímavá fakta a méně známé souvislosti z dějin exaktních věd měla by publikace také iniciovat jejich objevitelské aktivity, vzbudit jejich zájem a entusiasmus pro odkrývání netradičních cest vedoucích k novým poznatkům. V knize najdete osudy čtyřiceti pěti myslitelů, přírodovědců a techniků, kteří v historických kulisách 17. až 20. století odhalovali a zkoumali přírodní zákony související přímo nebo vzdáleně s energetikou.

Kniha bude distribuována především studentům středních a vysokých škol, zaměřených na technické obory, v České a Slovenské republice a bude sloužit k podpoře technického vzdělávání.

Na vydání knihy se můžete podílet  uveřejněním loga firmy, nebo jednostrannou inzerci včetně loga na obálce dle dohody s redakcí časopisu Energetika

Projekt Young Energy Europe

Díky Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, podpoře ze strany německého BMUB a financování z klima-iniciativy (EUKI) byl v březnu v ČR oficiálně zahájen projekt pro mladé energetické specialisty ze soukromých firem a veřejné správy.

Cílem je podpořit účastníky, aby se na základě školení aktivně zapojili do identifikace a realizace energeticky úsporných opatření ve své organizaci/podniku.

Více informací je k dispozici zde: http://tschechien.ahk.de/cz/sluzby/odborne-vzdelavani/young-energy-europe/. Souhrnnou informaci dále naleznete v příloze níže.

YEE-Flyer _CZ

Schválené znění direktivy EU o ETS

Připojuji materiál „Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments = Analysis of the final compromise text with a view to agreement“ a zároveň pod něj společný materiál zaslaný IFIEC Europe v této záležitosti.

2017-11-17 Directive ETS_FINAL VERSION_ST-14395-2017-INIT-EN

20171110 IFIEC response inception impact assessment CL list v3 FINAL2

 

Studie Enviros – potenciál energetických úspor v ČR

20.11.2017 proběhlo v prostorách SP ČR projednání níže uvedené studie. Dle našeho názoru (SVSE)  tzv. technologické úspory v podnicích nelze považovat za absolutní snižování spotřeby energií, neboť není zároveň vyhodnocen růst spotřeby v souvislostí s investicemi do zvyšování výrobních kapacit. SVSE ve spolupráci s IFIEC Europe požaduje, aby byl ponechán v energetických cílech dostatečný prostor pro růst průmyslové výroby v EU. Do hodnocení EED by proto měla být u technologických úspor hodnoceno pouze snižování měrné spotřeby bez ohledu na absolutní spotřebu.

Představení studie – Farkač – 20.11.2017

Prezentace_11_20

zpráva

 

Call from the Alliance of Energy Intensive Industries to safeguard the competitiveness dimension of the Energy Union

13.11.2017 Výzva z Aliance Energeticky Intenzivního Průmyslu na záchranu aspektu jeho konkurenceschopnosti při realizaci Evropské Energetické Unie.

Materiál,uvedený v příloze, upozorňuje na možnou ztrátu konkurenceschopnosti EII při nevhodných metrikách a necitlivém uplatňování kombinace direktivních cílů EU ETS a EED k dosažení nových energeticko-klimatizačních cílů do roku 2030.

Call from the Alliance of Energy Intensive Industries to safeguard the competitiveness dimension of the Energy Union FINAL_date

Zároveň připojuji návrh materiálu IFIEC Europe o klíčovém roli průmyslu pro proces dekarbonizace.

20171117 IE_EU industry is key for unlocking global decarbonization_DRAFT (1)

Vzhůru za ambiciózní průmyslovou strategii EU

23.10. 2017 IFIEC Europe spolupodepsala s 118 průmyslovými Asociacemi a Federacemi společné prohlášení: “Vzhůru za ambiciózní průmyslovou strategii EU” , čím se připojila k iniciativě UNIFE  Společné prohlášení bylo předáno estonskému předsednictví, zástupcům státních reprezentací , klíčovým členům Evropského parlamentu, reportéru Komise  “ Regions’ Opinion on the EU industrial strategy“, Presidentu Junckerovi, Vice-Presidentu Katainen a komisařce  Bienkowské.

Celý dokument najdete v příloze: Final_Joint Reaction Paper_#Industry4Europe_October 2017

 

Newsletter IFIEC Europe

V příloze najdete Newsletter IFIEC Europe, ve kterém jsou shrnuty aktivity za poslední čtvrtletí. Na podnět SVSE zařadila federace do klíčových problémů k řešení změnu způsobu hodnocení energetické efektivnosti, resp. úspor energií – z absolutní na jednicové úspory.

20171024 IE_Newsletter no 19_October 2017

Připomínky ČR k zimnímu energetickému balíčku

16.10. 2017  SVSE se zúčastnilo jednání pracovní komise při MPO pro zpracování stanoviska ČR k zimnímu energetickému balíčku EU. Stanovisko, které bude zasláno Radě najdete v přílohách.

ElectricityDirective_REV1_CZ-Comments

ElectricityRegulation_REV1_CZ-Comments

Quo vadis gas market

SVSE zaslalo připomínky k výše uvedenému materiálu o vývoji trhu s plynem v Evroské unii. Ve svých připonkách se Sdružení opíralo i o stanovisko IFIEC Europe. SVSE zaslalo připomínky k výše uvedenému materiálu o vývoji trhu s plynem v Evroské unii. Ve svých připonkách se Sdružení opíralo i o stanovisko IFIEC Europe.