Projekt Young Energy Europe

Díky Česko-německé obchodní a průmyslové komoře, podpoře ze strany německého BMUB a financování z klima-iniciativy (EUKI) byl v březnu v ČR oficiálně zahájen projekt pro mladé energetické specialisty ze soukromých firem a veřejné správy.

Cílem je podpořit účastníky, aby se na základě školení aktivně zapojili do identifikace a realizace energeticky úsporných opatření ve své organizaci/podniku.

Více informací je k dispozici zde: http://tschechien.ahk.de/cz/novinky/novinky-single-view/artikel/odstartoval-projekt-young-energy-europe-setri-zivotni-prostredi-i-penize/?cHash=e2a9fcca7b3864805355907f27664547