Call from the Alliance of Energy Intensive Industries to safeguard the competitiveness dimension of the Energy Union

13.11.2017 Výzva z Aliance Energeticky Intenzivního Průmyslu na záchranu aspektu jeho konkurenceschopnosti při realizaci Evropské Energetické Unie.

Materiál,uvedený v příloze, upozorňuje na možnou ztrátu konkurenceschopnosti EII při nevhodných metrikách a necitlivém uplatňování kombinace direktivních cílů EU ETS a EED k dosažení nových energeticko-klimatizačních cílů do roku 2030.

Call from the Alliance of Energy Intensive Industries to safeguard the competitiveness dimension of the Energy Union FINAL_date

Zároveň připojuji návrh materiálu IFIEC Europe o klíčovém roli průmyslu pro proces dekarbonizace.

20171117 IE_EU industry is key for unlocking global decarbonization_DRAFT (1)